จองรถตู้ + เรือสปีดโบ๊ท

จองรถตู้ + เรือสปีทโบ๊ท

อยากหา รถ + เรือสปีดโบ๊ท ไปท่าเรือปากบารา – หลีเป๊ะแต่ยังไม่รู้ข้อมูล สามารถติดต่อได้ที่นี้

หมายเหตุ :ราคานี้เป็นราคา ไป-กลับ แล้ว

สำหรับท่านใดที่สนใจจอง สามารถจองได้ตรงนี้

รถตู้

รถไปท่าเรือปากบารา ขึ้นที่สนามบินหาดใหญ่

ตารางเวลา รถตู้

รับสนามบินหาดใหญ่
เวลา 08.30 น.
เวลา 09.30 น.
เวลา 11.30 น.

ส่งสนามบินหาดใหญ่
เวลา 11.30 น.
เวลา 13.30 น.

สำหรับท่านที่ทำรายการจองล่วงหน้า จองรถตู้ สามารถติดต่อได้ทางนี้
โทร 091-0401234

เรือ Speed boat

ตั๋วเรือไปเกาะหลีเป๊ะ

ตารางเวลาไปเกาะหลีเป๊ะ

เรือเข้าเกาะหลีเป๊ะ
เวลา 09.30 น.
เวลา 11.30 น.
เวลา 13.30 น.

เรือออกเกาะหลีเป๊ะ
เวลา 09.30 น.
เวลา 11.30 น.
เวลา 13.30 น.

สำหรับท่านที่ทำรายการจองล่วงหน้า จองเรือสปีดโบ๊ท สามารถติดต่อได้ทางนี้ โทร 091-0401234

ติดต่อสอบถามข้อมูล

Copyright © 2019. All rights reserved.