ดำน้ำหลีเป๊ะโลซีซั่น

LOW SEASON

KOH LIPE

ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 15 ตุลาคม

จุดดำน้ำสน๊อกเกิลที่ เกาะหลีเป๊ะ ช่วงโลซีซันจะพาไปจุดต่างๆ ดังนี้

เกาะกระ เกาะอุเส็น อ่าวแม่ม้าย เกาะอาดัง อ่าวประมง

*** ราคาท่านละ 550 บาท รวมอาหารกลางวัน ผลไม้ น้ำดื่ม ประกัน สน๊อกเกิล เสื้อชูชีพ

สิ่งที่ควรเตรียมไป เกาะหลีเป๊ะ ช่วงโลซีซัน ควรเตรียม

หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเนื่องจากสภาพอากาศ

ติดต่อสอบถามข้อมูล

Copyright © 2019. All rights reserved.