3วัน2คืนนอนหลีเป๊ะ

KOH LIPE

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน นอนเกาะหลีเป๊ะ

แพ็คเกจเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืนพักบนเกาะหลีเป๊ะ ที่พักลูกค้าสามารถเลือกพักได้ตามใจชอบ ราคาแพ็คเกจขึ้นอยู่กับประเภทห้องพักที่ลูกค้าเลือกพัก

เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ

ราคาเริ่มต้น 2,900 บาท / ท่าน

หมายเหตุ : ราคานี้เป็นแค่ราคาตัวอย่างที่เลือกมาเเค่รีสอร์ทเดียว ซึ่งราคาแต่ละรีสอร์ทไม่เท่ากัน

โปรแกรมทัวร์

วันที่ 1

รถรับเดินทางมายังท่าเรือปากบาราพร้อมออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะหลีเป๊ะ ระหว่างทางแวะเกาะไข่ ( ซุ้มประตูแห่งรัก ) เราจะนำทุกท่านเข่าสู่ที่พักบนเกาะหลีเป๊ะ รับประทานอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย ( ไม่รวมในแพ็คเกจ )

วันที่ 2

รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท ออกเดินทางโดยเรือหางยาวนำเที่ยว เดินทางไปยัง เกาะราวี – เกาะหินงาม – รับประทานอาหารเที่ยง ( แบบกล่อง ) – ร่องน้ำจาบัง – เกาะยาง – กลับที่พักให้ลูกค้าได้พักผ่อน อาหารเย็น (ไม่รวมในแพ็คเกจ)

วันที่ 3

รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท เตรียมตัวอำลาเกาะหลีเป๊ะถ่ายรูปพร้อมเก็บความประทับใจ ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเนื่องจากสภาพอากาศ

เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟเมืองไทย

ราคานี้รวม

ราคานี้ไม่รวม

เลือกรีสอร์ท ประเภทห้องพัก ราคา / ท่าน

ติดต่อสอบถามข้อมูล

Copyright © 2019. All rights reserved.