4วัน3คืนนอนหลีเป๊ะ

KOH LIPE

แพ็คเกจ 4 วัน 3 คืน นอนเกาะหลีเป๊ะ

แพ็คเกจเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืนพักบนเกาะหลีเป๊ะ ที่พักลูกค้าสามารถเลือกพักได้ตามใจชอบ ราคาแพ็คเกจขึ้นอยู่กับประเภทห้องพักที่ลูกค้าเลือกพัก

ราคา 3,900 บาท / ท่าน

หมายเหตุ : ราคานี้เป็นแค่ราคาตัวอย่างที่เลือกมาเเค่รีสอร์ทเดียว ซึ่งราคาแต่ละรีสอร์ทไม่เท่ากัน

โปรแกรมทัวร์

เกาะไข่ – เกาะหินซ้อน – เกาะดง – เกาะลอกรอย – อ่าวลิง – อ่าวไผ่ – เกาะผึ้ง

เกาะหินงาม – เกาะราวี – ร่องน้ำจาบัง – เกาะกระ – เกาะยาง – กองหินขาว

วันที่ 1

รถรับเดินทางมายังท่าเรือปากบาราพร้อมออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะหลีเป๊ะ ระหว่างทางแวะเกาะไข่ ( ซุ้มประตูแห่งรัก ) เราจะนำทุกท่านเข่าสู่ที่พักบนเกาะหลีเป๊ะ รับประทานอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย ( ไม่รวมในแพ็คเกจ )

วันที่ 2

รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท ออกเดินทางโดยเรือหางยาวนำเที่ยว เดินทางไปยัง เกาะหินซ้อน – หมู่เกาะดง – รับประทานอาหารเที่ยง ( แบบกล่อง ) – เกาะรอกลอย – อ่าวลิง – อ่าวไม้ไผ่ และเกาะผึ้ง – กลับที่พักให้ลูกค้าได้พักผ่อน อาหารเย็น (ไม่รวมในแพ็คเกจ)

วันที่ 3

รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท ออกเดินทางโดยเรือหางยาวนำเที่ยว เดินทางไปยัง เกาะหินงาม – เกาะราวี – รับประทานอาหารเที่ยง ( แบบกล่อง ) – ร่องน้ำจาบัง – เกาะกระ – เกาะยาง – กองหินขาว – กลับที่พักให้ลูกค้าได้พักผ่อน อาหารเย็น (ไม่รวมในแพ็คเกจ)

วันที่ 4

รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท เตรียมตัวอำลาเกาะหลีเป๊ะถ่ายรูปพร้อมเก็บความประทับใจ ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ราคานี้รวม

ราคานี้ไม่รวม

เลือกรีสอร์ท ประเภทห้องพัก

ติดต่อสอบถามข้อมูล

Copyright © 2019. All rights reserved.