3 วัน 2 คืน ธรณีสตูล

ทริป 3 วัน 2 คืน ธรณีสตูล พัก Seesea resort พาเที่ยว
ปราสาทหินพันยอด – หาดหินห้าสี – ถ้ำภูผาเพชร – ล่องแก่งวังสายทอง

ธรณีสตูล

3 DAYS 2 NIGHTS

โปรแกรมทัวร์

ราคาท่านละ 4,290 บาท / ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

รถรับเดินทางมายังท่าเรือปากบาราพร้อมออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะเขาใหญ่ – ล่องเรือคายัคชมปราสาทหินพันยอด – นำท่านรับประทานอาหารเที่ยง ( ข้าวกล่อง ) – เดินชมสะพานข้ามกาลเวลา หาดหินห้าสี – กลับที่พัก ณ SeeSea Resort พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท ออกเดินทางไปยัง ถ้ำภูผาเพชร – รับประทานอาหารเที่ยง – ล่องแก่งวังสายทอง – กลับที่พักให้ลูกค้าได้พักผ่อน อาหารเย็น (ไม่รวมในแพ็คเกจ)

วันที่ 3

รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท เตรียมตัวอำลาพักผ่อนถ่ายรูปพร้อมเก็บความประทับใจ ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ราคานี้รวม

ราคานี้ไม่รวม

อัตราค่าบริการตลอดการเดินทาง 4,290 THB (เริ่มต้นที่ 4 ท่าน )

พัก SeeSea Resort

Copyright © 2019. All rights reserved.