Onedaytripโซนนอก

โปรแกรมทัวร์ดำน้ำโซนนอก

เหมาะสำหรับลูกค้าที่อยู่บนเกาะหลีเป๊ะ โปรแกรมเริ่มต้นบนเกาะหลีเป๊ะ พาเที่ยวเกาะหินซ้อน เกาะผึ้ง เกาะดง เกาะรอกลอย

Trip Lipe

ราคาท่านละ 650 บาท/ท่าน

เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ

รายละเอียดทริป

 • 09.00 น.
  ทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดหมาย หน้าชายหาดเกาะหลีเป๊ะ
 • 09.30 น.
  ออกเดินทางสู่ เกาะหินซ้อน เป็นเกาะที่มีหินซ้อนกันกลางทะเลเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของทะเลหลีเป๊ะฝั่งโซนนอก
 • 10.30 น.
  จากนั้นไปดำดูปะการังอ่อน ปะการังเขากวาง กัลปังหาสีทอง และฝูงปลาหลากหลายชนิด กันที่ เกาะผึ้งจากนั้นเดินทางสู่ เกาะดง
 • 12.00 น.
  หลังจากอิ่มหนำสำราญกับอาหารเที่ยงเสร็จจากนั้นเชิญท่านเล่นน้ำสีมรกต ที่เกาะดง หรือ จะนั่งพักผ่อน ถ่ายรูป กับชายหาดสวยๆ
 • 14.00 น.
  เดินทางสู่ เกาะรอกลอย พาคณะทุกท่านดำน้ำตื้นดู ปะการังสวยๆ ที่มีฝูงปลานานาชนิด ล้อมรอบตัว พร้อมทั้งเล่นน้ำตามอัธยาศัย
 • 15.00 น.
  เดินทางกลับสู่เกาะหลีเป๊ะ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเนื่องจากสภาพอากาศ

ราคานี้รวม

ราคานี้ไม่รวม

ติดต่อสอบถามข้อมูล

Copyright © 2019. All rights reserved.