Onedaytripธรณีสตูล

Onedaytrip ธรณีสตูล

โปรแกรมเที่ยวสตูล สถานที่ที่ได้รับการรองรับจาก UNESCO Global Geopark โปรแกรมนี้เร่ิมตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป

ONEDAYTRIP
ธรณีสตูล
โปรแกรมเที่ยวสตูล สถานที่ที่ได้รับการรองรับจาก UNESCO Global Geopark โปรแกรมนี้เร่ิมตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป
Learn More
บาท600
ราคา/ท่าน
( ขั้นต่ำ 4 ท่าน ) เจอคณะ ณ จุดนัดพบ หน้าถ้ำภูผาเพชร

โปรแกรมทัวร์

 • 09.00 น.
  เจอคณะ ณ จุดนัดพบ หน้าทางเข้าถ้ำภูผาเพชร
 • 09.30 น.
  ถ้ำน้อยใหญ่กว่า 20 ห้อง ชื่อเรียกต่างกันออกไป เนื้อที่ภายในถ้ำ 50 ไร่ ทางขึ้นเป็นบันได 335 ขั้นใช้เวลาเที่ยวชมประมาณ 2 ชั่วโมง พบกับ ถ้ำที่ได้รับขนานนามว่าใหญ่เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย
 • 10.30 น.
  ห้องปะการัง มีหินงอกหินย้อยคล้ายปะการังในทะเล ห้องม่านเพชร ลักษณะคล้ายผ้าม่านแขวนซ้อนกัน ห้องพญานาคเห็นหินงอกต่อตัวกันคล้ายงูใหญ่ ส่วนห้องมรกตจะมีสีเขียว ส่องแสงระยิบระยับคล้ายสีของมรกต
 • 12.00 น.
  รับประทานอาหารเที่ยง
 • 13.00 น.
  จากนั้นนำท่านไปยัง ล่องแก่งวังสายทอง สายน้ำหลักของ ต้นน้ำปากบารา ที่มีน้ำใส หินสวย สองฝั่งคลองตลอดเส้นทาง ระยะทางการล่องแก่งประมาณ 7 กิโลเมตร ผ่านแก่งต่างๆประมาณ 16 แก่งตลอดการล่องแก่งจะมีสตาฟดูแลความปลอดภัยอย่างดี
 • 15.30 น.
  ล่องแก่งถึงที่หมาย อิสระกับการเล่นน้ำลำธาร อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

**โปรแกรมเปลี่ยนได้เนื่องจากสภาพอากาศ

ราคานี้รวม

ราคานี้ไม่รวม

ติดต่อสอบถามข้อมูล

Copyright © 2019. All rights reserved.