จองตั๋วรถ

จองตั๋วรถ

อยากหารถไปท่าเรือปากบารา ตั๋วรถไปท่าเรือปากบารา 

ตารางเวลา รถตู้

รับสนามบินหาดใหญ่
เวลา 08.30 น.
เวลา 09.30 น.
เวลา 11.30 น.

ส่งสนามบินหาดใหญ่
เวลา 11.30 น.
เวลา 13.30 น.

จองรถส่วนตัวส่งท่าเรือปากบารา

หาดใหญ่/ตรัง

Taxi ราคา 2000 บาท
Van ราคา 2500 บาท

กระบี่/อ่าวนาง

Taxi ราคา 4000 บาท
Van ราคา 4500 บาท

ภูเก็ต/สุราษฎ์ธานี

Taxi ราคา 6000 บาท
Van ราคา 6500 บาท

Copyright © 2019. All rights reserved.